Kompetensutveckling är till för att utveckla medarbetarna och bidrar till att företagen får bättre lönsamhet och effektivitet. Suzana Stamenkovic som driver Hushållstjänst i Sverige AB är diplomerad handledare inom Städservice och bedriver utbildning på såväl basnivå som yrkesbevisnivå med inriktning mot både företag och organisationer. 

 

Suzana Stamenkovic som driver Hushållstjänst i Sverige AB är diplomerad handledare inom Städservice hos SRY, Servicebranschens Yrkesnämnd

Mer information >

 

Genom att medverka till att höja branschens kompetens kan vi hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke. Den utbildning som utförs av handledaren på Hushållstjänst i Sverige AB genomförs med utbildningsmaterial för Professionell städservice från SRY. Utbildningen ger deltagarna ett yrkesbevis som bekräftelse på den egna kompetensen för att utföra arbete på ett professionellt sätt, med metoder, städredskap och hållbara städmaterial.

I utbildningen ingår bland annat teoretiska och praktiska moment så som:
Service och kvalitet, ergonomi, arbetsmijö och miljö, organistion och ekonomi, redskap, kem-tekniska produkter, golv- och inredningsmaterial. Det ingår även muntliga och praktiska moment innan yrkesbeviset är godkänt. 

Läs gärna mer på SRY's hemsida