Hushållstjänst i Sverige AB är ett Auktoriserat Serviceföretag

Hushållstjänst i Sverige AB är ett auktoriserat serviceföretag via Almega

Auktorisationen är skapad av Almega Serviceföretagen för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden och därmed stärka branschens anseende. Genom att seriösa företag visar att de är ett Auktoriserat Service­företag stärks hela branschen.

Serviceföretagen är en gemensam bransch­organisation som vill accelerera konkurrenskraften i svenskt näringsliv och offentlig förvaltning.

Mer information >

 

Mer information

Läs mer om Auktoriserat Serviceföretag på Serviceföretagens hemsida >