För oss är det en självklarhet att värna om vår miljö, våra kunder, våra leverantörer och om oss själva

För Hushållstjänst i Sverige AB är det en självklarhet att värna om vår miljö, våra kunder, våra leverantörer och om oss själva, det är vår garanti

Ett självklart miljötänk

Vår ambition är att utföra ett bra arbete med städmedel som är effektiva men även skonsamma mot naturen.

Transporterna till våra uppdrag har en betydande påverkan genom utsläpp av koldioxid och förbrukning av bränsleråvara, så vi arbetar aktivt med att minimera dessa.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy baserar sig på strävan att tillfredsställa våra kunder.

Vi vill att de tjänster som vi erbjuder ska hålla en sådan kvalitetsnivå att kunderna känner att de kan ha fullt förtroende för oss som seriöst företag.

Vårt mål är att alla blir nöjda – kunden, miljön, våra leverantörer och vi!

Mer information >

Hushållstjänst i Sverige AB är ett städföretag med stort engagemang för den yttre miljön

Vår ambition är att utföra ett bra arbete med städmedel som är effektiva men även skonsamma mot naturen. Transporterna till våra uppdrag har en betydande påverkan genom utsläpp av koldioxid och förbrukning av bränsleråvara, så vi arbetar aktivt med att minimera dessa. Vårt mål är att alla blir nöjda – kunden, miljön, våra leverantörer och vi!

Detta ska vi uppnå genom att:

Hålla god kontakt med våra kunder och informera dem om vårt arbetssätt.
Utbilda våra anställda till att vara miljömedvetna lokalvårdare.
Vara väl informerade om lagstiftningen och följa denna.
Samarbeta med leverantörer som är aktivt engagerade i miljöfrågor och som tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan.
Ständigt eftersträva bättre städmetoder så att inverkan på miljö ska bli minimal.
Vår städutrustning ska i möjligast mån bestå av miljöanpassade (miljömärkta) produkter.
Planera transporterna så att bästa effektivitet och service med lägsta möjliga körsträcka uppnås.

 

Vår kvalitetspolicy baserar sig på strävan att tillfredsställa våra kunder

 

Vi vill att de tjänster som vi erbjuder ska hålla en sådan kvalitetsnivå att kunderna känner att de kan ha fullt förtroende för oss som seriöst företag.

Vårt mål är att alla blir nöjda – kunden, miljön, våra leverantörer och vi!

Med anledning av detta följer vi nedanstående riktlinjer.

En medvetenhet om kvalitetens betydelse för både företaget och kunden skall vara närvarande hos våra medarbetare. Detta mål uppnås genom fortlöpande utbildning av vår personal. Utbildningen skall tillgodose att de arbetsmetoder som säkerställer rätt kvalitet skall användas.
De tjänster vi erbjuder skall utgå från kundens behov, de skall utföras i tid och vara prisvärda.
Våra tjänster skall utföras med inriktning mot att rätt kvalitet uppfylls, vilket uppnås genom en öppen och god kontakt med kunden.
En metodbeskrivning och städfrekvens skall upprättas för de objekt där våra tjänster utförs.
Kvalitetssäkring sker genom stickprovskontroll av vårt kvalitetsuppföljningsteam.
Eventuella synpunkter och klagomål skall åtgärdas med så kort varsel som möjligt.
Uppsatt kvalitetspolicy skall revideras årligen för att främja ständig förbättring av kvalitetsarbetet.