För oss är det en självklarhet att värna om vår miljö, våra kunder, våra leverantörer och om oss själva

För Hushållstjänst i Sverige AB är det en självklarhet att värna om vår miljö, våra kunder, våra leverantörer och om oss själva, det är vår garanti

Ett självklart miljötänk

Vår ambition är att utföra ett bra arbete med städmedel som är effektiva men även skonsamma mot naturen.

Transporterna till våra uppdrag har en betydande påverkan genom utsläpp av koldioxid och förbrukning av bränsleråvara, så vi arbetar aktivt med att minimera dessa.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy baserar sig på strävan att tillfredsställa våra kunder.

Vi vill att de tjänster som vi erbjuder ska hålla en sådan kvalitetsnivå att kunderna känner att de kan ha fullt förtroende för oss som seriöst företag.

Vårt mål är att alla blir nöjda – kunden, miljön, våra leverantörer och vi!

Mer information >

Städning med omtanke för miljön

Hushållstjänst i Sverige AB är ett städföretag med stort engagemang för miljön. Vi strävar efter att erbjuda effektiva och skonsamma städtjänster med minimal miljöpåverkan.

Våra miljömedvetna åtaganden:

Hållbarhet i fokus: Vi strävar efter att använda effektiva och miljövänliga rengöringsmedel.
Miljösmart transport: Vi planerar våra transporter noggrant för att minimera utsläpp och bränsleförbrukning och vi tankar HVO i våra bilar.
Utbildad personal: Våra anställda utbildas i miljömedveten lokalvård.
Ansvarsfulla leverantörer: Vi samarbetar med leverantörer som delar vår syn på miljöansvar.
Ständiga förbättringar: Vi letar kontinuerligt efter nya metoder för att minimera vår miljöpåverkan.
Miljömärkt utrustning: Vi använder i huvudsak miljöanpassade produkter och utrustning.

 

Hushållstjänst i Sverige AB - för en ren och grön vardag!

 

Vår Kvalitetspolicy: Kundnöjdhet och ständig förbättring

 

Hushållstjänst i Sverige AB sätter kundnöjdhet i första hand. Vi är stolta över att erbjuda tjänster av hög kvalitet, utförda av professionella och miljömedvetna medarbetare.

Vårt mål:
Att du ska känna dig trygg och bekväm med att anlita oss.
Vi vill att alla ska känna sig nöjda – kunden, miljön, våra leverantörer och vi!

 

För att uppnå detta mål:

Kvalitetsmedveten personal: Vi utbildar kontinuerligt vår personal för att säkerställa att de har den kunskap och de färdigheter som krävs för att utföra arbetet på rätt sätt.
Kundfokus: Vi lyssnar på våra kunder och utformar våra tjänster för att möta dina specifika behov.
Tidsenlighet och prisvärdhet: Vi strävar efter att alltid utför våra tjänster i tid och på ett professionellt sätt. Vi respekterar din tid och ditt hem och lämnar alltid allt rent och snyggt.
Öppen kommunikation: Vi har en öppen och god kommunikation med våra kunder för att säkerställa att vi uppfyller dina förväntningar.
Kvalitetskontroll: Vi har ett system för kvalitetskontroll för att säkerställa att våra tjänster alltid håller en hög standard. Regelbundna stickprovskontroller och utvärderingar genomförs för att identifiera eventuella förbättringsområden.
Ständig förbättring: Vi är inte nöjda förrän du är det. Därför strävar vi ständigt efter att förbättra våra tjänster för att kunna möta dina förväntningar. Vi välkomnar den feedback och de synpunkter som kommer in till oss

 

Hushållstjänst i Sverige AB är en kvalitetsstädservice som du kan lita på!