Suzana Stamenkovic som driver Hushållstjänst i Sverige AB är diplomerad handledare inom Städservice, bedriver utbildning på såväl basnivå som yrkesbevisnivå. Utbildningarna riktar sig till företag och organisationer.

 

Suzana Stamenkovic som driver Hushållstjänst i Sverige AB är diplomerad handledare inom Städservice hos SRY, Servicebranschens Yrkesnämnd

Mer information >

 

SRY står för Servicebranschens Yrkesnämnd och är en partsammansatt nämnd och har sedan 1985 verkat för kompetensutveckling inom städ- och servicebranschen. Kompetensutveckling ger företagen bättre lönsamhet och effektivitet samt att medarbetarna utvecklas och tar till sig nya arbetsuppgifter. Syftet är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke.

Läs mer på SRY's hemsida