Vår kvalitetspolicy baserar sig på strävan att tillfredsställa våra kunder

 

Vi vill att de tjänster som vi erbjuder ska hålla en sådan kvalitetsnivå att kunderna känner att de kan ha fullt förtroende för oss som seriöst företag.

Vårt mål är att alla blir nöjda – kunden, miljön, våra leverantörer och vi!

Med anledning av detta följer vi nedanstående riktlinjer.

En medvetenhet om kvalitetens betydelse för både företaget och kunden skall vara närvarande hos våra medarbetare. Detta mål uppnås genom fortlöpande utbildning av vår personal. Utbildningen skall tillgodose att de arbetsmetoder som säkerställer rätt kvalitet skall användas.
De tjänster vi erbjuder skall utgå från kundens behov, de skall utföras i tid och vara prisvärda.
Våra tjänster skall utföras med inriktning mot att rätt kvalitet uppfylls, vilket uppnås genom en öppen och god kontakt med kunden.
En metodbeskrivning och städfrekvens skall upprättas för de objekt där våra tjänster utförs.
Kvalitetssäkring sker genom stickprovskontroll av vårt kvalitetsuppföljningsteam.
Eventuella synpunkter och klagomål skall åtgärdas med så kort varsel som möjligt.
Uppsatt kvalitetspolicy skall revideras årligen för att främja ständig förbättring av kvalitetsarbetet.