Hushållstjänst i Sverige AB är ett städföretag med stort engagemang för den yttre miljön

Vår ambition är att utföra ett bra arbete med städmedel som är effektiva men även skonsamma mot naturen. Transporterna till våra uppdrag har en betydande påverkan genom utsläpp av koldioxid och förbrukning av bränsleråvara, så vi arbetar aktivt med att minimera dessa. Vårt mål är att alla blir nöjda – kunden, miljön, våra leverantörer och vi!

Detta ska vi uppnå genom att:

Hålla god kontakt med våra kunder och informera dem om vårt arbetssätt.
Utbilda våra anställda till att vara miljömedvetna lokalvårdare.
Vara väl informerade om lagstiftningen och följa denna.
Samarbeta med leverantörer som är aktivt engagerade i miljöfrågor och som tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan.
Ständigt eftersträva bättre städmetoder så att inverkan på miljö ska bli minimal.
Vår städutrustning ska i möjligast mån bestå av miljöanpassade (miljömärkta) produkter.
Planera transporterna så att bästa effektivitet och service med lägsta möjliga körsträcka uppnås.